Strona główna » Serwis narzędzi

Serwis narzędzi

Gwarancja

Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Tesam S.C. z siedzibą i adresem w miejscowości 33-336 Łabowa 256A, wpisaną do działalności gospodarczej numer 16410/01 i 16409/01 wydany przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza NIP: 734-00-28-716 REGON: 490021695. e-mail tesam@tesam.pl, nr telefonu +48 18 442 77 40 , a Klientami.

Tesam S.C. udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w okienku przy produkcie (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu.

Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Tesam S.C..; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Tesam S.C. i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Tesam S.C. i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru wynikających z niezgodności towaru z umową. W relacjach wynikających z niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego

Szczegóły gwarancji można pobrać klikając w obrazek -->

 

Reklamacje

Są one żądaniem
klienta kierowanym do Sprzedawcy lub Wykonawcy usługi, pozostającym w związku z niezadowalającą jakością towaru lub usługi przede wszystkim żądanie wymiany, naprawy towaru lub poprawienia usługi, jak również żądanie zwrotu pieniędzy za towar lub usługę, bądź obniżenia ceny.

Sprawy reklamacji normowane są aktualnie przede wszystkim przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz w zakresie sprzedaży konsumenckiej przez przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).

Na podstawie wspomnianej ustawy kupujący może żądać od sprzedawcy nieodpłatnej wymiany lub naprawy towaru niezgodnego z umową.

Jeśli jednak wada jest istotna i jednocześnie:

  1. sprzedawca nie jest w stanie spełnić takiego żądania w określonym czasie;
  2. naprawa (wymiana) narażałaby kupującego na znaczne niedogodności;
  3. naprawa (wymiana) są niemożliwe lub wymagałyby zbyt wysokich kosztów;
  4. konsument ma prawo domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Reklamację towaru niezgodnego z umową można złożyć w ciągu 1 roku od jego nabycia. W razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo. Co ważne, reklamacja powinna nastąpić nie później niż 2 miesiące po wykryciu niezgodności z umową.

UWAGA: Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli:

  1. towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową i jednocześnie
  2. niezgodność ta istniała w chwili wydania towaru.

Jeśli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru wadliwego do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Powyższych uprawnień nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową lub przez wybór prawa innego niż polskie.

WAŻNE!
Każdy reklamowany produkt, należy wysyłać kompletny (w stanie pierwotnym). W innej formie reklamacja nie będzie rozpatrywana, chyba że strony sporu ustaliły inaczej w drodze komunikacji przed reklamacyjnej (np. poprzez mail, telefon). Reklamacja zostanie rozpatrzona po otrzymaniu wszystkich elementów reklamowanego zestawu, wraz z wypełnionym protokołem reklamacyjnym.


Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.

Tesam S.C. nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

 

Wszystkie reklamacje proszę wysyłać na adres:

Tesam S.C.
33-336 Łabowa 256 A

 

alt Formularz reklamacyjny *.pdf


alt Formularz reklamacyjny *.doc

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Sklep internetowy shopGold